Uppföljning

Arbetet med självkänslan är pågående under hela tiden du bor hos oss. Vi börjar från början och jobbar oss framåt. I takt med att vi ser resultat utmanar vi dig mer och hjälper dig att ta nästa steg.

Vi har löpande uppföljning med våra uppdragsgivare, de som valt att bevilja dig en placering hos oss, när det gäller alla delar som rör din vistelse och därmed även kring dina framsteg i din självkänsla.