Anställda

Vi har i nuläget sex personer anställda hos oss och utöver det timanställda efter behov.

Våra anställda har olika bakgrund både vad gäller utbildning och erfarenhet. Vi är också i olika ålder. Detta tror vi är en bra grund för att kunna möta olika människor för personkemi är ju en viktig sak och att kunna mötas på olika sätt.

Ägaren Camilla Pilthammar kan du läsa separat om under ”Om 4hearts”.