Policys/Riktlinjer

Vi har ett flertal policys och riktlinjer som vi förhåller oss till i vår verksamhet, bland annat miljöpolicy, hantering av avvikelser/händelser, Lex Sarah, hantering av synpunkter och klagomål, systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, kvalitet mm.

Vill du ta del av våra policys går det bra att höra av sig via en av kontaktvägarna som du hittar på sidan.