Lagar/Regler

Arbetskooperativ är inte tillståndspliktig verksamhet. Däremot gäller givetvis fortfarande lagar kring arbetsrätt, arbetsmiljö mm.

Vi förhåller oss också till de regler och lagar som gäller HVB/stödboende då vi vill hålla en hög kvalité på vår verksamhet.