Studiebesök

Vi är i grunden positiva till studiebesök men bedömer varje förfrågan separat.

Anställda på socialförvaltningen är alltid välkomna att besöka oss efter överenskommelse, med eller utan tilltänkta placerade personer.

Studiebesök från utbildningar, liknande verksamheter och annan allmänhet tas emot i mån av tid och lämplighet. Hänsyn till placerade personer styr.