Anställd på socialförvaltning

Vi har ramavtal med mer än 50 olika kommuner i södra och mellersta Sverige. Utöver detta har vi ett unikt koncept som gör att om du tror att din klient är i behov av att komma till oss går det att göra en direktupphandling även om det inte finns ett gällande ramavtal.

Vill du som anställd på socialförvaltningen komma på studiebesök går detta bra. Kontakta Camilla via mail camilla@4hearts.se så planerar vi in ett besök. Varmt välkommen!