Tillfälliga evenemang

Utöver vanliga fritidsaktiviteter genomför vi lite olika tillfälliga evenemang/aktiviteter. Det kan vara resor (i den mån covid-19 tillåter det), utflykter över dagen, tillfälliga kurs och föreläsningar eller evenemang på vår anläggning.

Omfattningen av dessa bestäms löpande och är inte schemalagda.