Uppföljning

Genom vårt alumninätverk erbjuder vi utslussade personer att hålla fortsatt kontakt med oss och boendet.

Om personer som flyttat ut vill och väljer det kan vi ha fortsatt kontakt och vi erbjuder även möjlighet att komma och besöka oss i ett senare skede om man exempelvis vill visa familj var man varit. Dessa besök planeras i förväg.

Årligen erbjuder vi också evenemang där man kan komma tillbaka, mer om detta under fliken evenemang.