Social verksamhet

Vi har ett unikt koncept och en organisation färdig för att driva social verksamhet.

Vår verksamhet tar emot vuxna för stödboende med eller utan skyddsbehov.

Vi jobbar med praktik/arbetsträning i våra mikroföretag för en långsiktig permanent lösning.

Våra grundstenar är:
– Yrke/utbildning
– Boende
– Fritid
– Självkänsla

Allt ekonomiskt överskott i koncernen återinvesteras i verksamheten och används för att utveckla och förbättra vårt koncept.