Arbetssätt

I vår verksamhet jobbar vi bland annat med MI, motiverande samtal, och ACT när det kommer till att hjälpa dig att höja din självkänsla. Vi vill hjälpa dig nå ditt bästa jag och hitta det du brinner för. Motiveras man av vilja och glädje är chansen att lyckas mycket större än om man upplever tvång.

Vi har personal med utbildning och/eller erfarenhet av att jobba med människor i utsatta situationer och med självkänslohöjande insatser.

Du får möjlighet till enskilda samtal, kontaktperson, gruppaktiviteter, externa föreläsningar, tillgång till material mm för att hitta just det sätt som fungerar för dig.

Vi tittar både på delmoment och helheten när vi gör insatser för att höja din självkänsla och ditt självförtroende. Vi lyfter det du redan är bra på och stärker din självbild och tilltro till dig själv och din egna förmåga.

Hos oss har du ett stort värde och vi vill hjälpa dig att se det oavsett vad du har för bakgrund eller tidigare erfarenheter.