Självkänsla

Vårt röda hjärta står för självkänsla. Detta är delen där vi arbetar med din självkänsla och din tilltro till dig själv och din förmåga.

Genom att fokusera på att bygga upp självkänslan lägger vi grunden till att du ska bli en stark självständig person som ska kunna möta de situationer du möter med känslan av att du klarar av dem.

Vi arbetar både individuellt och i grupp.

Samtal, workshops, externa föreläsare och olika övningar används för att identifiera, lyfta och bearbeta de områden du behöver stärka.

Metoder som vi använder är MI (Motiverande samtal) och ACT.