Vision/Mål

4hearts grund är att göra skillnad på riktigt för människor, oavsett om det handlar om personer som placeras hos oss, personalen eller våra kunder/gäster.

Vårt mål med arbetskooperativet är att hjälpa människor hitta nytt fotfäste i tillvaron och inspirera till att leva ett vanligt liv med arbete, boende, fritid, socialt umgänge och ev familj.

Visionen är att 4hearts ska förändra liv – på flera sätt.

”4hearts arbetskooperativ ska vara ett bra alternativ till traditionell behandling och traditionella behandlingshem. Vi ska se människan och lyfta varje enskild individ utifrån de personliga förutsättningarna. Vi ska göra avtryck i människors liv, medvetande och framtid.”