Värdegrund

Värdegrunden hos oss har sin bas i ”ALLAs lika värde” och hos oss är det verkligen så. Alla har ett lika stort värde.

I praktiken betyder det att vi respekterar allas rätt att uttrycka sina åsikter och rätten till att bestämma över sig själv och sin kropp. Även rätten att vara den man vill och älska vem man vill ingår i detta.

Hos oss är det viktigt att vi är tillåtande. Samtidigt bygger detta på en motsvarande respekt hos de vi möter. Vi förväntar oss att möta samma förståelse och tillåtande från de som bor hos oss, både mot oss som personal och mot andra boende.

Våra värdeord är:
* Passion – i att drivas framåt i livet utifrån vad man brinner för
* Omtanke – allt ska utgå från en omtanke och från hjärtat
* Kraft – tron på att alla kan, bara man vill

Pride-flaggan vajar alla dagar på vår anläggning för allas lika värde.