Samarbeten

Vi samarbetar med placerande socialtjänst samt med polis, försäkringskassa, arbetsförmedling, vården och övriga aktuella instanser som kan vara inkopplade vid en placering.

Vi samarbetar även med andra lokala företag och organisationer i de fall en person som varit hos oss och praktiserat internt uttrycker önskemål om extern praktik inom ett specifikt yrke.