Medbestämmande

Medbestämmande är viktigt i vår verksamhet. Vi vill att de som bor hos oss känner delaktighet och att vi lyssnar på önskemål och förslag.

Det vi INTE kompromissar kring är våra grundregler. De SKA man följa om man ska bo hos oss.

Vi har både individuella samtal och samtal i grupp där vi bland annat tar upp önskemål och förslag/synpunkter.

Vi tror på att alla människor kan bidra till att göra saker och ting bättre och att utveckling och förändring är bra för alla verksamheter.