Målgrupp

Vår målgrupp är personer över 18 år. Vi tar emot både kvinnor och män.

Vi tar emot fd missbrukare men även personer med annan bakgrund som är i behov av arbetskooperativ.

Det är inget hinder att man har en pågående LARO-behandling när vi tittar på vilka vi tar emot men vi bedömer varje förfrågan individuellt och ser utifrån de förutsättningar som finns.

Utgångspunkten i ALL vår verksamhet är FRIVILLIGHET och VILJA. Det är av absolut vikt för verksamheten och framgången av densamma att de som bor hos oss själva vill delta i vår arbetskooperativ-verksamhet och är motiverade till att prova på nya arbetsuppgifter, lära sig nytt genom ödmjukhet och har ett önskemål om att förändra sin situation permanent.

Även om vi utgår från frivillighet tar vi emot någon som går under LVM i botten under förutsättningen att personen själv är motiverade att delta i arbetskooperativ.

Vi tar i nuläget inte emot personer som går in under LSS-lagstiftningen.