Framtid

Vårt mål för framtiden är att fortsätta utöka vår sociala verksamhet och parallellt utöka våra mikroföretag så att utbudet av praktikmöjligheter ökar.

Vi har även planer på att komplettera verksamheten med ett IVO-tillstånd för HVB för ungdomar för att kunna arbeta på ett liknande sätt även med yngre personer.

Visa källbilden