Ekonomi

4hearts har en solid ekonomi med många olika verksamheter som gör att vi kan parera för olika händelser, exempelvis för när antalet placerade personer förändras. Genom våra olika verksamheter kan vi med relativt stor lätthet förändra i vår organisation vilket ger oss fördelar i att följa den situation som uppstår.

Vår ägare Camilla Pilthammar är utbildad civilekonom med många års erfarenhet av ekonomiarbete på hög nivå, både inom offentlig och privat sektor, vilket gör att vi har god kontroll och förutseende beteende i vår ekonomi.

Samtliga vinster i verksamheten går direkt tillbaka genom utveckling av nya mikroföretag för fler praktikplatser och förbättringar i boendemiljön. Vi är inte en stor koncern som driver vår verksamhet utifrån att vi vill tjäna mycket pengar utan vår drivkraft är att hjälpa människor och göra detta på ett så bra sätt som möjligt och med så många framgångssagor som möjligt.