Barnkonventionen

I den mån barnkonventionen är tillämplig på vår verksamhet följer vi den.