Barnkonventionen

I den mån barnkonventionen är tillämplig på vår verksamhet följer vi den. Det kan exempelvis handla om externa besök av minderåriga anhöriga.