Inköp

I samband med inköp gör vi så miljömässiga val vi kan. Vi köper närproducerat och ekologiskt, gärna från gårdsbutiker i närheten.

Vi är även noga med att inte köpa in varor och material i onödan eller i onödig mängd. Detta är bra både ur miljöaspekten och ekonomiskt perspektiv.

I den mån det går att köpa in begagnade möbler etc gör vi det, ibland för att använda direkt och andra gånger för att slipa o måla innan användning.