Arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Vi arbetar med att det ska vara tryggt och säkert att jobba hos oss. Vi har skyddsmaterial och särskilda arbetskläder till vårt förfogande när vi arbetar. Det är viktigt att du berättar om det är något du känner saknas så vi kan åtgärda detta.

Psykosocial arbetsmiljö

”Team work” är ett ledord hos oss. Alla ska må bra och vara en del av gruppen. Man ska få förutsättningar att göra ett bra jobb och kunna känna sig värdefull och nyttig.

Som boende och personal hos oss har man även eget ansvar i detta genom att man visar god vilja och gör sitt bästa varje dag. Man bidrar även till att sprida trevlig stämning och vara positivt inställd till arbetet och sina kollegor.