Covid-19

Vi är ett ovanligt säkert alternativ i tider med covid-19.

Hos oss bor alla i eget rum och har tillgång till rinnande vatten på det egna rummet. Vi har extra noggranna städrutiner med desinficering och täta scheman på städ i gemensamma utrymmen.

Utöver detta finns handsprit att tillgå i alla byggnader.

Vid mattillfällena håller vi avstånd och har i de flesta fall tallriksservering istället för buffé.

Praktiken genomförs i stor utsträckning i våra egna lokaler på samma anläggning som boendet, varför exponeringen för smitta minimeras.

Som placerad person har du möjlighet att stanna på anläggningen för boende, mat, praktik och fritid. Kontakt med andra människor i miljöer med trängsel kan i det närmsta helt undvikas.