Säkerhet

På vår anläggning är huvuddörrarna alltid låsta och de har kodlås, vilket gör att det hög säkerhet i att inga obehöriga har tillträde till våra lokaler. Vid byte av personal eller placerade personer byter vi koder och håller därför alltid en hög säkerhet.

Vi har även säkerhetskameror med direktkopplat larm i delar av våra lokaler, dock inte i privata utrymmen/boenderum.

Det finns mycket utomhusbelysning, både sådan som är tänd hela tiden under de mörka timmarna på dygnet och sådan som är rörelsestyrd.

Ur brandsäkerhetssynvinkel finns ett brandlarm som är kopplat till samtliga byggnader/rum med central anläggning och koppling mot larmcentral. Vi har även godkännande från Räddningstjänsten avseende nödutgångar, uppmärkning av dessa, brandfiltar och brandsläckare.

Vid aktiviteter utomhus vintertid och kvällstid är vi noga med att vi ska vara synliga i trafiken. Vi har till och med egna reflexer med vår fina logotyp på som vi delar ut.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Våra egna reflexer
Brandfiltar och annan säkerhetsutrustning finns i alla byggnader
Kodlås med koder som byts löpande ger extra säkerhet på våra huvuddörrar